vendredi 28 septembre 2012

Sorties à Hong Kong (septembre 2012)


The Assassins (銅雀台, Chine, 2012) 
Un film de Zhao Lin-shan avec Chow Yun-fat, Alec Su, Liu Yi-fei, Ni Da-hong, Yan Ni, Tamaki Hiroshi, Yoon Eun-hye, Wu Xiubo, Yao Lu, Roy Cheung, Ken Tong, Law Kar-ying, Annie Shizuka Inoh, Chi Cheng, Yau Sam-chi, Bao Jian-feng, Qu Quancheng, Samuel Pang, Zhang Zimu. 102 minutes. Classé Catégorie IIB. Sortie à Hong Kong : 28 septembre 2012.

Aucun commentaire: