jeudi 27 mars 2014

Sorties à Hong Kong (mars 2014) Lock me up, tie him down


Lock me up, tie him down (完美假妻168, Chine, 2014) Un film de Jeff Lau avec Vivian Hsu, He Jiong, Wang Xue-bing, Jiang Meng-jie, Kara Hui, Frankie Chan, Li Jing, Harriet Yeung, Wilson Chen, Michelle Chen. 94 minutes. Sortie à Hong Kong : 27 mars 2014.

Aucun commentaire: