jeudi 1 décembre 2011

Sorties à Hong Kong (décembre 2011)

Magic to win (開心魔法, Hong Kong – Chine, 2011)
Un film de Wilson Yip avec Karena Ng, Louis Koo, Wu Chun, Wu Jing, Raymond Wong Pak-ming, Yan Ni, Tonny Jan, Tan Li-na, Yip Sai-wing, Rachel Lee, Pau Hei-ching, Vincent Kok. 100 minutes. Classé Catégorie IIA. Sortie à Hong Kong : 1er décembre 2011.

Aucun commentaire: