jeudi 4 avril 2013

Sorties à Hong Kong (avril 2013) Saving General Yang


Saving General Yang (忠烈楊家將, Hong Kong, 2013)
Un film de Ronny Yu avec Adam Cheng, Ekin Cheng, Huang Xiao-ming, Wu Chun, Ethan Ruan, Mark Chao, Deng Chao, Vic Chou, Xu Fan, Jerry Li, Yu Bo, Raymond Lam, Fu Xinbo, Shao Bing, Leung Kar-yan, Ang Yi-xuan. 102 minutes. Classé Catégorie IIB. Sortie à Hong Kong : 4 avril 2013.

Aucun commentaire: