jeudi 11 avril 2013

Sorties à Hong Kong (avril 2013) Conspirators

Conspirators (同謀, Hong Kong, 2013) 
Un film d’Oxide Pang avec Aaron Kwok, Nick Cheung, Jiang Yi-yan, Li Chen-hao, Chen Kuan-tai. 103 minutes. Classé Catégorie IIB. Sortie à Hong Kong : 11 avril 2013.

Aucun commentaire: