jeudi 29 août 2013

Sorties à Hong Kong (août 2013) Hardcore comedy


Hardcore comedy (重口味, Hong Kong, 2013)
Un film d’Andy Lo, Henri Wong et Chong Siu-wing avec Kelvin Kwan, Michelle Wai, William Chan, Dada Chan, Terence Tsui, Oscar Leung, Christine Kuo, Siu Yam-yam, Suen Kai-kwan, Judy Tsang, Cheung Laap-gei, Timothy Cheng. 92 minutes. Catégorie III. Sortie à Hong Kong : 29 août 2013.

Aucun commentaire: