vendredi 5 février 2010

Encyclopédie 1992

1992


Opération Foxbat (Foxbat, 狐蝠, Hong Kong, 1977)
Sortie en France : 19 février 1992.
Un film de Po Chih-leong et Terence Young avec Henry Silva, Philip Chan, Chen Hsin-kien, Roy Chiao, Huang Hung, Lin Wei-chi, James Yi Lui, Fred Marshall, Vonetta McGee, Tang Chung-hsin, Tan Mei-te, Gigo Tevzadze, Tse Chin-tai, Rik Van Nutter, Melvin Wong.

La Vie sur un fil (Life on a string, 邊走邊唱, Chine – Allemagne – GB, 1991)
Sortie en France : 18 mars 1992.
Un film de Chen Kaige avec Zhongyuan Liu, Lei Huang, Qing Xu, Ling Ma, Erga Yao, Jinzhan Zhang, Zhengyuan Zhang, Ling Zhong.


A brighter summer day (牯嶺街少年殺人事件, Taiwan, 1991)
Sortie en France : 22 avril 1992.
Un film d’Edward Yang avec Chang Chen, Lisa Yang, Zhang Guozhu, Elaine Jin, Wang Juan, Chang Han, Chiang Hsiu-chiung, Lai Fanyun, Zan Wong Chi, Ko Yue-Lin, Tan Zhigang, Zhang Mingxin, Rong Junlong, Zhou Huiguo, Liu Qingqi.

Cinq filles et une corde (Five girls and a rope, 五個女子和, Taiwan, 1992)
Sortie en France : 23 juin 1992.
Un film de Yeh Hung-wai avec Ai Jing, Chang Shih, Chang Ying, Lu Yuan-Qi, Wang Hsiu-ling, Wang Yu-Wen, Wu Pei-yu, Yang Chieh-mei.

Histoires de fantômes chinois 2 (A Chinese ghost story II, 倩女幽魂II人間道, Hong Kong, 1990)
Sortie en France : 5 août 1992.
Un film de Ching Siu-tung avec Leslie Cheung, Joey Wong, Michelle Reis, Jacky Cheung, Wu Ma, Ku Feng, Lau Shun, Lau Siu-ming, Waise Lee, To Siu-chun.

L’Eunuque impérial (Li Lianying, the Imperial eunuch, 大太監李蓮英, Chine – Hong Kong, 1991)
Sortie en France : 19 août 1992.
Un film de Tian Zhuangzhuang avec Jiang Wen, Liu Xiaoqing, Xu Fan, Zhu Xu, Tian Shao-Jun, Liu Bin, Ding Jiali.

Qiu Ju, une femme chinoise (The Story of Qiu Ju, 秋菊打官司, Chine, 1992)
Sortie en France : 9 décembre 1992.
Un film de Zhang Yimou avec Gong Li, Liu Peiqi, Yang Liuchun, Lei Kesheng, Ge Zhijun, Zhu Wanqing, Cui Luowen, Yang Huiqin, Wang Jianfa, Lin Zi, Ye Jun.

Aucun commentaire: