jeudi 23 août 2007

Sorties à Hong Kong (août 2007)

Blood brothers (天堂口)

Un film de Alexi Tan avec Daniel Wu, Shu Qi, Liu Ye, Tony Yang. 95 minutes. Classé Catégorie IIB. Sortie à Hong Kong : 23 août 2007


Aucun commentaire: