jeudi 19 juin 2008

Sorties à Hong Kong (juin 2008)

City without baseball (無野之城)

Un film de Lawrence Ah Mon et Scud avec Leung Yu-chung, Ron Heung, Lin Yuan, Monie Tung, Daai Ji-ching, Tsang Kin-chung, Au Wing-leung. 101 minutes. Classé Catégorie IIB. Sortie : 19 juin 2008.
Sparrow (文雀)

Un film de Johnnie To avec Simon Yam, Kelly Lin, Lam Ka-tung, Law Wing-cheong, Kenneth Cheung, Lo Hoi-pang, Lam Suet. 87 minutes. Classé Catégorie IIA. Sortie : 19 juin 2008.