jeudi 13 novembre 2008

Sorties à Hong Kong (novembre 2008)

Champions (奪標)

Un film de Tsui Siu-ming avec Dicky Cheung, Xie Miao, Debbie Goh, Yu Rong-Guang, Xu Xiangdong, Priscilla Wong. 118 minutes. Classé Catégorie IIB. Sortie : 13 novembre 2008.

Aucun commentaire: