jeudi 30 juillet 2009

Sorties à Hong Kong (juillet 2009)

-->
Overheard (竊聽風雲)
Un film de Alan Mak et Felix Chong avec Lau Ching-wan, Louis Koo, Daniel Wu, Zhang Jing-chu, Alex Fong Chung-sun, Stephen Au, William Chan, Queenie Chu, Henry Fong, Lam Ka-wah, Waise Lee, Lok Ying-kwan, Sharon Luk. 100 minutes. Classé Catégorie IIB. Sortie : 30 juillet 2009.
-->
Tracing shadow (追影)
Un film de Francis Ng et Marco Mak avec Francis Ng, Pace Wu, Jaycee Chan.90 minutes Classé Catégorie IIA. Sortie : 30 juillet 2009.Aucun commentaire: