jeudi 17 novembre 2011

Sorties à Hong Kong (novembre 2011)


Legendary amazons (楊門女將之軍令如山, Hong Kong – Chine, 2011)
Un film de Frankie Chan avec Cecilia Cheung, Cheng Pei-pei, Liu Xiaoqing, Chen Zihan, Jin Qiaoqiao, Richie Ren, Yang Zitong, Ge Chunyan, Oshima Yukari, Li Jing, Kathy Chow, Liu Dong, Zhao Qianyu, Yu Na, Wang Ti, Zhou Xiao-fei, Wu Ma. 108 minutes. Classé Catégorie IIB. Sortie à Hong Kong : 17 novembre 2011.
Aucun commentaire: