jeudi 10 novembre 2011

Sorties à Hong Kong (novembre 2011)


The Killer who never kills (殺手歐陽盆栽, Taïwan, 2011)
Un film de Lee Fung-bok et Jimmy Wan avec Hsiao Jung-ting, Eric Tsang, Lin Chen-xi, Huang Licheng, Chrissie Chau, Na-Do, Ma Nien-hsien, Chang Kuo-chu, Tsai Shu-chen, Deng An-ning, Chao Cheng-ping. 103 minutes. Classé Catégorie IIB. Sortie à Hong Kong : 10 novembre 2011.

Aucun commentaire: