jeudi 5 juillet 2012

Sorties à Hong Kong (juillet 2012)

Painted skin 2 : the resurrection (畫皮 II, Chine, 2012)
Un film de Wu Ershan avec Chen Kun, Zhou Xun, Vicki Zhao, Yang Mi, Fung Shiu-fung, Chen Ting-jia, Tian Liang, Bei Cheung, Gordon Liu, Kara Hui, Dong Wei-jia, Lenox Lu. 131 minutes. Classé Catégorie IIB. Sortie à Hong Kong : 5 juillet 2012.Aucun commentaire: