jeudi 12 juillet 2012

Sorties à Hong Kong (juillet 2012)


The Four (四大名捕, Hong Kong – Chine, 2012) 
Un film de Gordon Chan et Janet Chun avec Deng Chao, Liu Yi-fei, Ngai Sing, Ronald Cheng, Sheren Tang, Jiang Yi-yan, Anthony Wong, Waise Lee, Cheng Tai-shen, Wu Xiubo, Liu Changde, Bao Bei-er, Michael Tong, Tang Zhiping, Kohata Ryu, Zhang Song-wen, Anna Fang. 118 minutes. Classé Catégorie IIA. Sortie à Hong Kong : 12 juillet 2012.


Aucun commentaire: