jeudi 8 mai 2014

Sorties à Hong Kong (mai 2014) Delete my love


Delete my love (Delete 愛人, Hong Kong, 2014) Un film de Patrick Kong avec Wong Cho-lam, Michael Hui, Ivana Wong, Michael Wong, Alex Fong Lik-sun, Liu Fan, Yuen Qiu, Jacqueline Chong, Patrick Keung, Lam Shing-pun, Tai Yiu-ming, Nancy Sit. 108 minutes. Classé Catégorie IIA. Sortie à Hong Kong : 8 mai 2014.

Aucun commentaire: