jeudi 1 mai 2014

Sorties à Hong Kong (mai 2014) No man's land


No man’s land (無人區, Chine, 2013) Un film de Ning Hao avec Xu Zheng, Duobujie, Huang Bo, Yu Nan, Zhao Hu, Wang Shuang-bao, Ning Hao, Yang Xin-ming, Ba Duo, Guo Hong, Tao Hong, Wang Pei. 117 minutes. Classé Catégorie IIB. Sortie à Hong Kong : 1er mai 2014.

Aucun commentaire: