jeudi 28 avril 2011

Sorties à Hong Kong (avril 2011)


The Lost bladesman (關雲長, Hong Kong - Chine, 2011)
Un film de Alan Mak et Felix Chong avec Donnie Yen, Jiang Wen, Chin Siu-ho, Betty Sun Li, Andy On, Wang Bo-chieh, Alex Fong Chung-sun, Zhao Ke, Li Zong-han, Nie Yuan, Wang Xuebing, Chen Hong, Hei Zi, Yu Ai-lei, Shao Bing, Dong Yong, Zhou Bo. 109 minutes. Classé Catégorie IIB. Sortie : 28 avril 2011.

Aucun commentaire: