jeudi 24 juin 2010

Sorties à Hong Kong (juin 2010)

The Legend is born – Ip Man (葉問前傳)

Un film de Herman Yau avec To Yu-hang, Ip Chun, Fan Siu-wong, Huang Yi, Sammo Hung, Hung Tin-chiu, Lam Suet, Bernice Liu, Andy Taylor, Xu Jiao, Yuen Biao.100 minutes. Classé Catégorie IIA. Sortie : 24 juin 2010.


Ocean heaven (海洋天堂)

Un film de Xue Xiaolu (Chine) avec Jet Li, Kwai Lunmei, Chen Rui, Wen Zhang, Sik Siu-Lung, Cao Bing-kun, Ma Zihan. 96 minutes. Classé Catégorie IIA. Sortie : 24 juin 2010.


Aucun commentaire: