jeudi 12 janvier 2012

Sorties à Hong Kong (janvier 2012)

The Great magician (大魔術師, Hong Kong - Chine - Japon, 2012)
Un film de Derek Yee avec Tony Leung Chiu-wai, Lau Ching-wan, Zhou Xun, Ambrose Hsu, Paul Chun, Yan Ni, Alex Fong Chung-sun, Sawada Kenya, Wu Gang, Tian Miao, Lam Suet, Daniel Wu, Tsui Hark, Vincent Kok. 128 minutes. Classé Catégorie IIA. Sortie à Hong Kong : 12 janvier 2012.

Aucun commentaire: