jeudi 30 août 2012

Sorties à Hong Kong (août 2012)


The Lion roars 2 (河東獅吼2, Hong Kong – Chine, 2012) 
Un film de Joe Ma avec Cecilia Cheung, Xiao Shen-yang, Huang Wei-de, Zhang Xin-yu, Liu Hui, Wu Jianfei, Shen Fang-xi, Qi Ji, Chen Hao, Li Jia-juan, Gao Jie, Ding Zi-shuo, Liu Yu-qi, Zhao Ben-shan, He Jiang. 102 minutes. Classé Catégorie IIA. Sortie à Hong Kong : 30 août 2012.

Aucun commentaire: