jeudi 13 janvier 2011

Sorties à Hong Kong (janvier 2011)

Let the bullets fly (讓子彈飛)

Un film de Jiang Wen avec Chow Yun-fat, Carina Lau, Jiang Wen, Ge You , Liao Fan, Shao Bing, Zhang Mo, Chen Kun. 132 minutes. Classé Catégorie IIB. Sortie : 13 janvier 2011.


Aucun commentaire: