jeudi 8 septembre 2011

Sorties à Hong Kong (septembre 2011)


Treasure hunt (無價之寶, Hong Kong, 2011)
Un film de Wong Jing avec Cecilia Cheung, Lucas Tse, Ekin Cheng, Ronald Cheng, Shao Bing, Lin Miao-ke, Liu Hua, Zhou Qi-qi, Wong Jing, Zhang Keyuan, Joe Cheng, Li Danni, Xing Yu. 99 minutes. Classé Catégorie IIA. Sortie à Hong Kong : 8 septembre 2011.
Aucun commentaire: