jeudi 29 septembre 2011

Sorties à Hong Kong (septembre 2011)


1911 (辛亥革命, Chine – Hong Kong, 2011)
Un film de Jackie Chan et Zhang Li avec Jiang Wu, Winston Chao, Lin Peng, Wang Xueqi, Jiang Wenli, Yu Shaoqun, Jackie Chan, Jaycee Chan, Li Bing-bing, Sun Chun, Hu Ming, Joan Chen, Ning Jing, Hu Ge. 120 minutes. Classé Catégorie IIA. Sortie à Hong Kong : 29 septembre 2011.

Aucun commentaire: