jeudi 22 septembre 2011

Sorties à Hong Kong (septembre 2011)

My kingdom (大武生, Chine – Hong Kong, 2011)

Un film de Gao Xiao-song avec Wu Chun, Han Geng, Barbie Hsu, Yuen Biao, Liu Qian, Yu Rong-guang. 99 minutes. Classé Catégorie IIA. Sortie à Hong Kong : 22 septembre 2011.

Aucun commentaire: