jeudi 21 juin 2012

Sorties à Hong Kong (juin 2012)


The Bounty (懸紅, Hong Kong, 2012) 
Un film de Andrew Fung avec Alex Man, Fiona Sit, Chapman To, Charmaine Fong, Ma Choi, Wan Chiu, Wong Yik-nam, Eric Kot, Raymond Wong Ho-yin, Stephanie Cheng, Law Wing-cheong, 6 Hou. 99 minutes. Classé Catégorie IIA. Sortie à Hong Kong : 21 juin 2012.


Aucun commentaire: